Jean- Eric Ver­gne ( Fran­cia) An­dré Lot­te­rer ( Ale­ma­nia)

4 Ruedas - - Racing -

BMW AN­DRET­TI

Ale­xan­der Sims ( Gran Bre­ta­ña) An­to­nio Fe­lix da Cos­ta ( Por­tu­gal)

MAHIN­DRA RA­CING

Je­ro­me D’am­bro­sio ( Bél­gi­ca) Fe­lix Ro­senq­vist ( Sue­cia)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.