RAN­KINGS EN EL CLAU­SU­RA 2010

Apertura 2013 - - CHIAPAS -

* Mí­ni­mo 540 mi­nu­tos ju­ga­dos POR­TE­ROS* 11o. (O. PÉREZ, 61.57 PRO­ME­DIO MIN. POR GOL) DE­FEN­SI­VA: 9o. (24 GO­LES AD­MI­TI­DOS) OFEN­SI­VA: 10o. (22 GO­LES ANO­TA­DOS) LA PRE­DIC­CIÓN 5o. LU­GAR GRU­PO 3

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.