APO­YO A MI­GRAN­TES

Capital Queretaro - - ECONOMÍA -

Ac­tual­men­te la in­dus­tria ma­qui­la­do­ra tie­ne al­re­de­dor de 10 mil va­can­tes li­bres en Aguas­ca­lien­tes, Pue­bla, Nue­vo León, Ta­mau­li­pas, San Luis Po­to­sí, Que­ré­ta­ro y Nue­vo León, las cua­les es­tán di­ri­gi­das prin­ci­pal­men­te a los mi­gran­tes cen­troa­me­ri­ca­nos. Al me­nos 700 per­so­nas ya lo­gra­ron in­te­grar­se al sec­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.