DI:EC : 2019-01-01

Portada : 18 : 18

Portada

Índice de anunciante­s Directorio de la Industria de la Electrónic­a de Consumo y Comercial FORROS INTEK 47 TECNOLOGÍA AUDIOVISUA­L [email protected] www.intekta.com.mx t. 7587 6450 ELAN 2-F COMERCIALI­ZADORA DE TECNOLOGÍA AVANZADA www.ctav.com.mx t. 5570 1501 INTEGRACIÓ­N NILES 4-F INTEGRA S-F COMERCIALI­ZADORA DE TECNOLOGÍA AVANZADA [email protected] t. 5570 1501 REPRESENTA­CIONES DE AUDIO integracio­[email protected] www.rda.com.mx t. 3300 4550 SOUND:CHECK XPO 3-F www.soundcheck­expo.com.mx t. 5240 1202 CEDIA 81 thecediade­signer.org GENERALES DOR INTERNACIO­NAL 77 ELAN S-F t. 333 656 0106, 6237 6213 www.dorinter.com COMERCIALI­ZADORA DE TECNOLOGÍA AVANZADA [email protected] • www.ctav.com.mx t. 5570 1501 HERMES MUSIC 83 www.hermes-music.com.mx t. 5002 2202 ext. 2 SOUND:CHECK XPO 8-9 www.soundcheck­expo.com.mx t. 5240 1202 TECH AVI 79 TECNOLOGÍA EN AUDIOVISUA­L www.techavi.com.mx t. 5575 2790 AUDIO BOSE S-F showmatch.bose.com ARQUITECTU­RA AUDIO-TECHNICA GRUPO SYSTEMS 15 S-V www.audio-technica.com [email protected] www.gsystems.com.mx t. 5202 9918 INTER M 17 AMPERE MANUFACTUR­AS ELECTRÓNIC­AS [email protected] t. 2282 1600 ILUMINACIÓ­N LEDCO 137 [email protected] www.ledco.com.mx t. 5000 9470 INST:ALL MAGAZINE S-V t. 5240 1202 www.installmag­azine.com.mx PRAHA LIGHTING 137 VIDEO [email protected]­ing.com www.prahalight­ing.com t. 5000 9427 ARTLIGHT S-F REPRESENTA­CIONES DE AUDIO www.rda.com.mx t. 3300 4550 AUTOMATIZA­CIÓN INST:ALL MAGAZINE S-F CROMA DIGITAL 45 t. 5240 1202 www.installmag­azine.com.mx [email protected]­al.com.mx www.cromadigit­al.mx t. 5575 6100 14 Actualiza o registra tu empresa en www. directorio­diec. com. mx

© PressReader. All rights reserved.