¡FE­LI­CI­DA­DES A LOS CUM­PLEA­ÑE­ROS DE LA SE­MA­NA!

Diario de Yucatán - Plan B - - ESTILO & VIDA SOCIAL -

Cin­tia Ga­ri­bai, Dani Ca­ba­lle­ro, Ca­ro Ro­sa­do, Me­chón Al­ca­lá, Ma­jo Con­de, Isa Ké­lleher, Pi­chi Es­pi­no­sa, Ar­tu­ro Ca­sa­res, Ch­ris­tian Ma­ñé, Noé Domínguez, Ma­ria­te Arri­gu­na­ga, Ro­sa­rio Mén­dez, Les­lie San­tos, María Te­re­sa Xa­cur, Ge­rar­do Ma­glio­ni, Lo­re Mi­llet, Adolfo Pe­ni­che Pé­rez, Adolfo Pe­ni­che La­rrea, Jo­nat­han Cas­te­lla­nos, Ángel Cano, Adri Mar­tín, Noe­lia Con­de, Pilar Pa­trón, Adri Men­do­za, Diana So­lís, Ro­dri­go Ar­ceo, Emi­lio García, Geor­gi­na Duar­te, Miguel Be­na­ven­te, Me­dé Pe­ni­che, Geor López, Miguel Pon­ce de León, Al­fre­do Ruiz, Sol Ma­glio­ni, Luis Echa­za­rre­ta, Andy San­to­yo, Luz María Vidal, Raúl Es­pe­jo, Silvia So­lís, No­ra Se­ba, Noé Ro­drí­guez, Mo­ra Jor­ge, Leonor Pal­ma, Fe­lix Ucán, Geor­gi­na Abi­mer­hi, Iván On­gay, Pa­me González, Fi­de Ca­sa­res, Mau­ri­cio Ro­che y Ki­ko Agui­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.