TA­MAU­LI­PAS

DI:EC - - Indice De Anunciantes E Daelización Antes Ndtiegsi -

KONTROLAR Prol. Agua­dul­ce Núm. 1013, Loc. 1, Col. Pe­tro­le­ra Tam­pi­co, Ta­mau­li­pas, C. P. 89110 (833) 256 8013 in­fo@kontrolar.com.mx www.kontrolar.com.mx MULTIELÉCTRICO, AL­TA­MI­RA Av. de la In­dus­tria Núm. 1200, Col. Emi­lio Por­tes Gil Al­ta­mi­ra, Ta­mau­li­pas, C. P. 89606 (833) 125 9119 ven­ta@mul­ti­elec­tri­co.com www.mul­ti­elec­tri­co.com MULTIELÉCTRICO, REY­NO­SA Oc­ci­den­tal Núm. 1290 B, Col. Longoria Rey­no­sa, Ta­mau­li­pas, C. P. 88660 (899) 923 4430 ven­ta@mul­ti­elec­tri­co.com www.mul­ti­elec­tri­co.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.