PER­FEC­CIO­NA TU TÉC­NI­CA

El Diario de Chihuahua - - ORIENTA -

Acér­ca­te a gru­pos uni­ver­si­ta­rios de de­ba­te pa­ra su­mar­te a es­ta ac­ti­vi­dad.

+ Aso­cia­ción Me­xi­ca­na de De­ba­te i. bit.ly/30vasdq

+ Equi­po de de­ba­te ITESM CEM i. bit.ly/2s9­qi­li

+ UNAMESA de De­ba­te i. bit.ly/2yo1hgx

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.