PA­RA SA­BER

El Mundo de Tehuacán - - LOCAL -

II La En­di­reh 2016 re­por­tó que 20.08% de las ado­les­cen­tes que se iden­ti­fi­can co­mo in­dí­ge­nas afir­man ha­ber te­ni­do al me­nos un em­ba­ra­zo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.