“UNA MA­LA ELEC­CIÓN”

El Sol de Acapulco - - Mundo -

JAIR BOL­SO­NA­RO PRE­SI­DEN­TE DE BRA­SIL Va­mos a es­pe­rar el tiem­po pa­ra ver cuál es su po­si­ción real en la po­lí­ti­ca”

El pre­si­den­te de Bra­sil, Jair Bol­so­na­ro, afir­mó que Ar­gen­ti­na “es­co­gió mal” el pa­sa­do do­min­go y des­car­tó fe­li­ci­tar al man­da­ta­rio electo Al­ber­to Fer­nán­dez

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.