REUNIÓN PRI­VA­DA

El Sol de Acapulco - - Nacional -

El pró­xi­mo lu­nes, el pre­si­den­te An­drés Ma­nuel Ló­pez Obra­dor re­ci­bi­rá en Pa­la­cio Nacional al pre­si­den­te elec­to de Ar­gen­ti­na, Al­ber­to Fer­nán­dez a las 12:00 ho­ras

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.