Asis­te Vi­de­ga­ray a cón­cla­ve

El Sol de Bajío - - Nacional - Bert­ha Be­ce­rra/El Sol de Mé­xi­co

CDMX.- Pa­ra dia­lo­gar so­bre la mi­gra­ción in­ter­na­cio­nal, el se­cre­ta­rio de Re­la­cio­nes Ex­te­rio­res, Luis Vi­de­ga­ray, par­ti­ci­pa­rá en el Va­ti­cano en el Co­lo­quio So­bre Mi­gra­ción In­ter­na­cio­nal Mé­xi­co-San­ta Se­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.