CAR­PAS

El Sol de Cordoba - - Nacional -

“VA­MOS a cons­truir ciu­da­des de car­pas, van a ser muy bo­ni­tas, y (los mi­gran­tes) van a es­pe­rar, y si no re­ci­ben asilo se van a ir”, di­jo Do­nald Trump pa­ra Fox News

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.