An­tes de de­jar su pues­to co­mo co­rres­pon­sal de la Agen­cia Fran­ce­sa de Noticias en la ciu­dad es­ta­dou­ni­den­se, la pe­rio­dis­ta re­la­ta su ex­pe­rien­cia en la ciu­dad que con­si­de­ra “el me­jor lu­gar en el que he vi­vi­do o pro­ba­ble­men­te vi­vi­ré”

El Sol de Mexico - - PORTADA -

L

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.