CA­RA­VA­NA MI­GRAN­TE RE­INI­CIA ÉXO­DO

El Sol de Puebla - - Portada -

La pri­me­ra ca­ra­va­na de cen­troa­me­ri­ca­nos re­to­mó su ca­mino ha­cia EU, aban­do­nan­do ma­si­va­men­te el al­ber­gue de Ciu­dad De­por­ti­va, en Ciu­dad de Mé­xi­co, pa­ra to­mar rum­bo a Que­ré­ta­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.