IN­TER­NA­CIO­NAL:

El Sol de Tijuana - - Deportes -

Mar­cos Evan­ge­lis­ta de Mo­raes “Ca­fú” (BRA)

Ro­ber­to Ri­ve­lino (BRA) Carlos Bi­lar­do (ARG) Ro­ber­to Bag­gio (ITA) Na­cio­nal:

Héc­tor Mi­guel Ze­la­da (ARG) Mi­gue Me­jía Ba­rón Fernando Bus­tos Fe­me­nil in­ter­na­cio­nal: Sil­via Neid (ALE) Fe­me­nil Na­cio­nal:

Ma­ría Eu­ge­nia Ru­bio De­cano in­ter­na­cio­nal: Juan Al­ber­to Schiaf­fino (URU) De­cano na­cio­nal: Ar­lin­do Dos San­tos (BRA) Aa­rón Pa­di­lla

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.