2,500

El Sol de Tlaxcala - - Local -

ALUM­NOS, apro­xi­ma­da­men­te, in­te­gran la ma­trí­cu­la de la Uni­ver­si­dad Tec­no­ló­gi­ca de Tlax­ca­la

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.