SO SHI­NE BRRRRRRRRIGHT! (LI­KE A DIA­MOND)

ELLE (México) - - En Portada -

EFEC­TO MA­TE

Ba­ja un po­co el tono de tu look sparkly con una pie­za en ma­te­ria­les ma­te, pue­den ser unas me­dias, co­mo lo ha­ce Ale­xan­der Wang.

SEQUIN MAS­TER

De­mues­tra tu ex­per­ti­se y lle­va el bri­llo de pies a ca­be­za, co­mo en Al­ber­ta Fe­rre­ti.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.