Vi­sas de tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­les, prin­ci­pal­men­te, pa­ra me­xi­ca­nos

Expansion (México) - - EN LA MIRA -

Pe­se al dis­cur­so an­ti­mi­gran­tes, Es­ta­dos Uni­dos ne­ce­si­ta ca­da vez más tra­ba­ja­do­res de fue­ra.

FUEN­TE: De­par­ta­men­to de Es­ta­do de Es­ta­dos Uni­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.