“Tra­ba­jar en un ám­bi­to de res­pe­to e in­te­gra­ción me per­mi­te sen­tir­me pleno, sa­tis­fe­cho, res­pe­ta­do, re­co­no­ci­do y con un es­pa­cio otor­ga­do pa­ra de­jar un le­ga­do”.

Expansion (México) - - LOS 41 EJECUTIVOS LGBT -

GER­MÁN OR­TIZ, SO­CIO DE DE­LOIT­TE CON­SUL­TING.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.