VET­TEL GA­NA LA F1 EN MÓ­NA­CO

Hotbook Magazine - - Hotalmanac -

El ale­mán Sebastian Vet­tel se lle­vó el tro­feo del Grand Prix de Mó­na­co el pa­sa­do 28 de ma­yo. La com­pe­ten­cia en­tre Vet­tel y el fin­lan­dés Ki­mi Raik­ko­nen es­tu­vo muy re­ñi­da, co­lo­can­do a am­bos pi­lo­tos de Fe­rra­ri en el pri­me­ro y se­gun­do lu­gar res­pec­ti­va­men­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.