PROTAGONIZ­AP UN AVAN­CE DEL ‘REY LEÓN’

La I de Mazatlan - - Famosos -

La L acla­ma­da can­tan­te Be­yon­cé dio su voz al per­so­na­je de Na­la en El rey­león, pró­xi­mo a es­tre­nar­se. En sus re­des so­cia­les com­par­tió un ade­lan­to a de la es­pe­ra­da pe­lí­cu­la. “Sim­ba, tie­nes que to­mar tu lu­gar co­mo rey”, se es­cu­cha de­cir a Na­la en el tea­ser. “Te ne­ce­si­ta­mos”, agre­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.