DADDY YAN­KEE FT SNOW - ‘CON CAL­MA’

La I de Mazatlan - - Famosos -

El nú­me­ro uno, a mu­cha dis­tan­cia de cual­quier com­pe­ten­cia, cuen­ta has­ta el mo­men­to con 999 mi­llo­nes de vi­si­tas y 5.7 mi­llo­nes de li­kes, has­ta el mo­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.