JCVD, EL OCASO DE UN HÉ­ROE

Life and Style (México) - - L IFE -

Co­mo par­te de su in­ten­to por com­pe­tir con Net­flix en Mé­xi­co, Ama­zon lan­za la se­rie JCVJ, que, des­de el sar­cas­mo y la iro­nía, na­rra la his­to­ria de la vi­da, pos­te­rior a la fa­ma, de Jean Clau­de Van Da­me: joya de hu­mor y ar­tes mar­cia­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.