Jai­ba Bra­va ten­drá su úl­ti­mo par­ti­do

Milenio Tamaulipas - - Portada -

Los Ce­les­tes del TM Fut­bol Club se pre­sen­tan es­ta tar­de en tie­rras ca­ñe­ras pa­ra ce­rrar an­te Za­ca­te­pec el Aper­tu­ra 2018.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.