A de­ta­lle...

Perfiles Culiacan - - Momentos -

Los pre­sen­tes se la pa­sa­ron de lo me­jor en es­te ín­ti­mo fes­te­jo or­ga­ni­za­do es­pe­cial­men­te pa­ra Raúl de la Mo­ra.

En­can­ta­dos de la vi­da po­sa­ron pa­ra la fo­to del re­cuer­do con Raúl de la Mo­ra.

Dia­na Va­len­zue­la, Raúl de la Mo­ra, Da­nie­la Va­len­zue­la, Yo­lan­da de Va­len­zue­la y Hum­ber­to Va­len­zue­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.