3

Periódico Al Día (Celaya) - - SEGURIDAD -

La cir­cu­la­ción se abrió al me­dio­día.

lav Fla­vev de lav tuev evf­xe­lav de la Sui­meua Iuaf­fiyn de &UEVSR, SRU lr TXE Xn asur[imadr de

evtx­dian­tev Ve tx­yieurn TXE Txe­dau en VXV FAVAV an­te el Ixeu­te RLRU

$Vt mivmr inirumy TXE nr IXE ne­fe­vauir EYAFXAU ninjx­na Yi­yien­da \ VRLR Xna MXMEU IXE aten­di­da SRU na~veav de­bidr al RLRU, axnt­xe nr IXE ne­fe­vauir VX tua­vladr al Krv­si­tal /a IXJA Txedy Frn­tur­la­da a lav de la ma xa­na (l LXJAU drn­de RFX Uuiy la IXJA ev­ta­ba en Xna ]Rna Sur­te­ji­da SRU Xna bau­da UEIRU ]ada, Suevxn­ta­men­te IXEURN YAUIRV KRMBUEV Txie­nev lle­ja URN SRU la ma­dux­ja­da en Xna Fa­mir­ne­ta, Txie­nev FRN a\xda de Xn tuav­fabr, LRJUAURN tiuau la bau­da Se­ja­da al li­bua­mientr

$l SAUEFEU, la in­ten­fiyn eua deuui­bau Xna an­te­na Va­te­li­tal TXE VIUYE Saua de­tef­tau, en Fa VR de TXE e[iv­ta IXJA, el LXJAU SUEFIVR drn­de Ve e[tuae el Ki DURFAUBXUR, SEUR al mr­mentr de Uea­li]au el aftr Yan­di­lifr, Ve lle­yaurn de SAVR Xna Yilyx­la, lr TXE SURYRFY la IXJA EN COR­TO

• El pro­duc­to de­rra­ma­do era me­til tert-bu­til éter

• El MTBE es uti­li­za­do co­mo adi­ti­vo, com­bi­na­do con otras sus­tan­cias quí­mi­cas, pa­ra au­men­tar el oc­ta­na­je de la ga­so­li­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.