Dis­mi­nu­yen las que­jas

Periodico Al Día (Léon) - - Noticias -

0an]ana­res, (O 5osa­rio, /i Eer­tad \ 6an )eoi­pe de -es~s, son aojx­nas de Oas Fooo­nias TXE Kan te­ni­do in­fon­ve­nien tes Fon Oas nxe­vas Oim­pa­ras /ed ins­taoa­das por sxs Fa­sas

$~n ast Fon eo nxe­vo sis te­ma de iox­mi­na­fiyn Oos re por­tes de Kan Ea­ma­do a

ao mes 6in emear­jo \ de af­xer­do Fon 2Era 3~EOI­FA, Fon­ti n~an Oos traea­mos para TXE eo ser­vi­fio OOEJXE a mis Kaei tan­tes, por ako­ra Oas Oaeo­res Ooe­van Xn de avan­fes

(n Fa­so de aojx­na ano mao­ta o IAOOA en ps­tas eo n~ me­ro para reaoi]ar eo re­por­te es eo n~me­ro teoeiy­ni­fo Oos dtas de Ox­nes a vier­nes o en Oa apoi­fa­fiyn vta 'iref­ta, don­de a travps de Xn Iooio se da sej­xi­mien­to a Oa TXE­MA en Xn pe­rio­do de aten­fiyn de tres dtas en adeoan­te

³3ren­den Fxan­do Txie­ren \ si es TXE Txie­ren, re­por­ta mos Oa IAOOA \ nos po­nen Xn sin fin de tra­vas, es­pe­re­mos TXE pron­to Txe­den ao ´ Fo­menty Xn ve­fino

3or sx par­te, 2Era 3~EOI Fa reaoi]a mo­ni­to­reos ao mis mo tiem­po TXE atien­den Oos re­por­tes

7ameipn Ka\ TXE to­mar en Fxen­ta TXE aojx­nas Ox­mi na­rias pren­den en diie­ren­tes tiem­pos, deei­do a Oos amxs­tes por eo Fa­meio de Ko­ra­rio

(n Fooo­nias Fo­mo 9aooe de 6exo­ra, /eyn ,, \ Oos &as tiooos Kae­rin nxe­vas OXFES

Obra Pú­bli­ca mo­ni­to­rea y atien­de los re­por­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.