1 1 8

Periódico Al Día (Moroléon) - - Noticias -

(O Sui­meuo oc­xuuiy dxuan­te Oa ma­dux­ja­da de a\eu en Oa caooe -osp 0auía &oss est­xi­na con Leo­na 9icauio de Oa co­oo­nia &ons­titx­ciyn de $Sat]in­ján.

7es­ti­jos aoeu­tauon ao so­bue Xn Kom­bue Keui­do a ma cke­ta]os.

3ooi­cías \ Sauamp­di­cos de &UX] 5oma se Seu­ca­tauon TXE eo Kom­bue \a es­ta­ba sin vi­da.

6ej~n ax­toui­da­des SUE sen­ta­ba Oe­sio­nes en eo Uos­tuo. La víc­ti­ma no es­ta­ba iden­ti­fi­ca da Kas­ta a\eu. $O ama­ne­ceu Xn Kom­bue IXE Kaooa­do ma­nia­ta­do con cin­ta ca­neoa \ con Oe­sio­nes de au­ma de IXEJO.

(O ca­dá­veu IXE Oo­caoi]ado en Oa ave­ni­da 6ijoo ;;, est­xi na con ave­ni­da &amino 5eao ceu­ca deo ,niouxm \ deo &5,7 *Xa­nam­xa­to.

3Ue­ven­ti­vos couuo­bouauon Oa e[is­ten­cia deo ca­dá­veu SOU Oo TXE acou­do­nauon eo áuea en es Seua de mi­nis­teuiaoes \ Seui­tos.

(n Oa ]ona Seu­so­nao de Oa )is caoía de -Xs­ti­cia Oo­caoi]y ao me nos cast­xiooos Seucx­ti­dos de Xn au­ma caoi­bue . mioí­me­tuos.

(O cxeu­so IXE Ooe­va­do ao 6e meio Saua Oa ne­cuos­sia. $~n no es­tá iden­ti­fi­ca­do.

CO­LO­NIA APATZINGÁN CER­CA DEL CRIT

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.