Li­gue de Foot­ball de La Gu­ya­ne Fran­cais

Record - Suplemento Copa de Oro - - News -

• Fun­da­ción: 1953

• Afi­lia­ción a la Conca­caf: 2013

• Pre­si­den­te: Fran­cis­ca Rig­naal

• Tí­tu­los a ni­vel se­lec­ción: Nin­guno

• Par­ti­ci­pa­cio­nes en Co­pa Oro: 0

• Di­rec­tor téc­ni­co: Jair Ka­ram

• Fi­gu­ra: Flo­rent Ma­lou­da (Delhi Dy­na­mos)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.