NO SA­BEN RES­PON­DER EN MO­MEN­TOS CLA­VE

Record - - FUTBOL NACIONAL -

Des­de el arri­bo de Mi­guel He­rre­ra para su se­gun­da eta­pa co­mo DT del Amé­ri­ca, a las Águi­las les ha cos­ta­do ano­tar pe­nal­tis en Fa­ses Fi­na­les, ejem­plo de ello son las re­cien­tes Co­pas. TOR­NEO INTANCIA RI­VAL PE­NAL­TI TOR­NEO INTANCIA RI­VAL PE­NAL­TI Ap. 2017 J-3 Pu­mas Cl. 2018 J-17 San­tos

Ap. 2017 J-3 Pu­mas Cl. 2018 CF Pu­mas

Ap. 2017 J-4 Atlas Cl. 2018 CF Pu­mas

Ap. 2017 CF Cruz Azul Cl. 2018 SF San­tos

Co­pa Ap. 17 J-3 Po­tros UAEM Cl. 2018 SF San­tos

Co­pa Ap. 17 J-5 Atlas Conca­caf SF To­ron­to *Co­pa Ap. 17 CF Que­ré­ta­ro Ap. 2018 J-4 Monterrey *Co­pa Ap. 17| CF Que­ré­ta­ro Co­pa Ap. 18 J-2 Ve­ra­cruz *Co­pa Ap. 17 CF Que­ré­ta­ro Co­pa Ap. 18 J-4 Ve­ra­cruz *Co­pa Ap.17 CF Que­ré­ta­ro Ap. 2018 J-8 Lo­bos Buap *Co­pa Ap. 17 CF Que­ré­ta­ro Ap. 2018 J-10 Puebla

*Co­pa Ap. 17 SF Monterrey *Co­pa Ap. 18 OF Juá­rez FC *Co­pa Ap.17 SF Monterrey *Co­pa Ap. 18 OF Juá­rez FC *Co­pa Ap.17 SF Monterrey *Co­pa Ap. 18 OF Juá­rez FC

Cl. 2018 J-2 Pa­chu­ca *Co­pa Ap.18 OF Juá­rez FC

Cl. 2018 J-6 Ti­gres *Co­pa Ap. 18 OF Juaá­rez FC

Cl. 2018 J-6 Ti­gres *Co­pa Ap. 18 OF Juá­rez FC

Cl. 2018 J-14 Ne­ca­xa *Co­pa Ap.18 OF Juá­rez FC *Co­pa Ap.18 OF Juá­rez FC *Co­pa Ap.18 OF Juá­rez FC *Co­pa Ap.18 OF Juá­rez FC

Ap. 2018 J-11 Chi­vas

Ap. 2018 J-17 Ve­ra­cruz

Ap. 2018 SF Pu­mas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.