FI­CHA TÉC­NI­CA

Tabasco Hoy - - SHOW CORTO A LA -

Di­rec­tor: Jho­na­tan Urbina. Ac­to­res: Da­niel Ma­ru­lan­da, Joa­na Pa­lo­mino y An­drés Ale­jan­dro. Di­rec­tor de Fo­to­gra­fía: Juan Car­los Chablé. Pro­duc­to­ra: Ga­brie­la Fé­lix.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.