LOS MI­SE­RA­BLES

Vanguardia - - VMÁS -

Les Mi­se­ra­bles

B15 /102 min / Fran­cia

Director: Ladj Ly

Elen­co: Ale­xis Ma­nen­ti y Issa Pe­ri­ca Si­nop­sis: Con­tro­ver­sial y rea­lis­ta pe­li­cu­la na­rra la vi­da de Stép­ha­ne, que se unió a las bri­ga­das an­ti­cri­mi­na­les de Mont­fer­mei don­de co­no­ce a Ch­ris y Gwa­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.