EN­TÉ­RE­SE

Vanguardia - - PRIMER PLANO -

> El fa­tal ac­ci­den­te su­ce­dió cuan­do el agen­te Fran­cis­co Ja­vier Es­par­za Es­ca­mi­lla se en­con­tra­ba rea­li­zan­do su tra­ba­jo en un ac­ci­den­te vial.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.