TOY­OTA ETIOS SPRINT

Bekostig­bare ver­voer en ‘n naam wat mens kan vertrou.

Nam Wheels - - Front Page - Text Jo­han Mou­ton Images Toy­ota South Africa

Die Etios was nog al­tyd ‘n baie be­lan­grike model in die stal van Toy­ota Suid Afrika en dié model is re­de­lik gewild in ‘n baie kom­piterende seg­ment.

Dit bied bekostig­bare ver­voer in ‘n tyd wat mo­tors baie duur geword het.

Toy­ota se Etios word in Indië ver­vaardig vir die Indiese mark, asook vir Suide­like Afrika, Brasilië en In­done­sië.

Toy­ota het een van die drie plaaslike mod­elle, naam­lik XS, ‘n kos­metiese op­knap­ping gegee en ook die vo­er­tuig se naam ve­ran­der na Etios Sprint.

In Suid-afrika is slegs die 1,5 liter petrol en­jin te kry in al drie die mod­elle.

Die ve­ran­der­ings is aan die vo­er­tuig se voorkant met ‘n heron­twerpte sier­rooster en buf­fer. Onder is ‘n lug­in­laat, wat die volle breedte van die neus strek met groot lug­gate en in­ge­boude mis­ligte.

Agter het die buf­fer nou ‘n vou so­dat die profiel van die kant uit­staan. Die nuwe buf­fers ver­leng die Sprint met meer as 100mm.

Al hi­erdie ve­ran­deringe, saam met die groter 15 duim al­looi wiele, on­der­skei die Sprint­model duide­lik van die an­der vari­asies in die Etios-reeks.

Die an­der twee mod­elle bly basies die­selfde. In beide die Xi en die Sprint is daar ook ‘n sedan weer­gawe te koop.

Die du­urste Etios model, die Cross, is slegs in ‘n luikrug te kry.

Vir so ‘n kleiner­ige mo­tor is die bin­neruimte goed en die bagasieruimte agter in die luigrug is van die groter in sy klas, ter­wyl die Etios sedan som­mer lekker baie pak­plek het. Binne in die nuwe Etios is daar nie juis iets wat ve­ran­der het nie en is dit basies, maar tog funk­sioneel met die groep in­stru­mente en sy kon­troles saam in die mid­del geplaas.

Die vo­er­tuig se spoed­me­ter en to­ereteller is alby groot en duide­lik ge­noeg ter­wyl die af­s­tand­me­ter egter klein is en moei­lik is om­raak te sien.

Die­selfde swart en grys harde plas­tiek word binne ge­bruik, wat miskien nie luuks lyk nie maar waarskyn­lik du­ur­saam is, en nie gou ver­w­er­ing sal wys nie.

Ek vind die plas­ing van die spoed­me­ter in die mid­del, en nie reg voor die bestu­ur­der nie, no­gal onge­mak­lik, maar daaraan sal ‘ n mens seker gewoond kan raak.

Die sit­plekke is van ma­te­rial wat du­ur­saam voel en re­de­lik stewig lyk.

Daar was egter ‘n ger­a­tel of twee binne die toetsmo­tors wat ons op die ver­skil­lende roetes bestuur het.

Toy­ota se nuwe Etios Sprint is ook toegerus met lu­greëling en het elek­triese ven­ster­ruite voor.

Aandry­wing bly die­selfde 1,5 liter vier­silin­der petrol en­jin wat in die hele Etios reeks te kry is.

Die 1,496cc en­jin on­twikkel 66kw en ook wringkrag van 132Nm. Dit is gekop­pel aan ‘n vyf­spoed ratkas.

Die krag­bron is heel lewendig en rats... en baie gemak­lik in stede­like ge­biede.

Op die oop pad teen nor­male snel­hede voel die Etios Sprint stewig en veilig.

Die groter bande, met ‘n effe laer profiel van 185/60R15, dra waarskyn­lik hi­er­toe by. Die Etios se 1.5L en­jin is baie gewil­lig, maar raak soms effe uit asem teen lang bulte of op­draande.

Die vyf­spoed ratkas sit egter glad oor en dit is dus mak­lik om vinng na vierde rat terug te gaan.

Vei­lighei­dsken­merke van die Etios Sprint-model sluit twee lugsakke voor in.

Daar is ook die stan­dard ABSremme met EBD, en ‘n ek­stra (vyfde) sit­plek­gordel agter in die vo­er­tuig vir ‘n pas­sas­ier in die mid­del.

Elke Etios mod­elle het ‘n twee jaar of 30,000km di­en­s­plan en ‘n waar­borg vir drie jaar of 100,000km.

Die volledige reeks bestaan uit drie luikrug weer­gawes en twee sedans:

Luikrug

• Toy­ota Etios 1.5 Xi

N$ 165,338 • Toy­ota Etios 1.5 Sprint

N$ 174,114 • Toy­ota Etios 1.5 Cross

N$ 196,004

Sedan

• Toy­ota Etios 1.5 Xi

N$ 173,711 • Toy­ota Etios 1.5 Sprint

N$ 182,083

Wan­neer met grootte, krag en prys verge­lyk word, is die Ford Figo ( 82kw/ 136Nm), VW Vivo (55kw/132nm), en Re­nault se nuwe San­dero (66kw en 135Nm), ‘n paar an­der fab­rikate wat oor­weeg kan word.

Al hi­erdie mod­elle van die an­der ver­vardi­gers het ook ver­skil­lende op­sies waaruit gekies kan word en die pryse sal wis­sel van die model wat gekies word, maar hulle val in die­selfde prysklas as die Etios.

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.