Ge­schie­de­nis in beeld

De meest in­druk­wek­ken­de beel­den bij his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Bin­nen een week na de ver­woes­ten­de Ja­pan­se aan­val op Pe­arl Har­bor ver­klaar­de na­zi-Duits­land de Ver­e­nig­de Sta­ten de oor­log. Een ge­pas­si­o­neer­de Hitler hield een vu­ri­ge toe­spraak in de Rijks­dag om zijn keu­ze te ver­kla­ren. Door de ver­kla­ring wa­ren de Ver­e­nig­de Sta­ten vrij om hun mi­li­tai­re macht ook in Eu­ro­pa te doen gel­den, ter­wijl zij in eer­ste in­stan­tie al­leen in oor­log wa­ren met Ja­pan. Sa­men met de in­va­sie van de Sov­jet-Unie wordt de oor­logs­ver­kla­ring

als één van Hit­lers groot­ste blun­ders ge­zien.

11 DE­CEM­BER 1941

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.