Rond­lei­ding

Pi­az­zi di Spag­na in Ro­me.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Met zijn prach­ti­ge ar­chi­tec­tuur is het be­roem­de Spaan­se Plein in Ro­me al­tijd al een trek­pleis­ter ge­weest voor kun­ste­naars en mach­ti­ge men­sen.

FRAN­SE MACHT IN RO­ME

De kerk Trini­ta dei Mon­ti werd ge­bouwd in op­dracht van de Fran­se Lo­de­wijk XII, die eind zes­tien­de eeuw Na­pels had ver­o­verd. Zo­als veel van de ge­bou­wen rond het plein dien­de de kerk voor­al om macht uit te stra­len, in dit ge­val van de Fran­se mo­nar­chie.

Ver­bin­ding tus­sen groot­mach­ten

De trap die naar de deur van de Trini­ta dei Mon­ti leidt, wordt de Spaan­se Trap ge­noemd door de na­bij­ge­le­gen Spaan­se am­bas­sa­de. De­ze gaf de Span­jaar­den snel­le di­plo­ma­tie­ke toe­gang tot de paus. De Trap is tij­dens de acht­tien­de eeuw ge­bouwd door de Fran­se re­ge­ring, juist als ui­ting van hun ri­va­li­teit met Span­je.

Dood van een dich­ter

Op 15 no­vem­ber 1820 kwam kwam de Brit­se dich­ter Jo­hn Ke­ats aan in Ro­me. Hij en zijn reis­ge­noot Jo­seph Se­vern ver­ble­ven op het Pi­az­za di Spag­na en be­taal­den met de op­brengst van Ke­ats’ re­cen­te pu­bli­ca­ties. Ke­ats was er slecht aan toe: hij leed aan tu­ber­cu­lo­se en noem­de zijn le­ven ‘een pos­tuum be­staan’. Op 23 fe­bru­a­ri in het jaar daar­op stierf hij in Ro­me. Hij ligt be­gra­ven op het pro­tes­tant­se kerk­hof van de stad.

Een uit­zicht op het Pi­az­za, 1600.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.