MI­CHAEL HASKEW

Alles over Geschiedenis - - Wat Als... -

Mi­chael Haskew on­der­zoekt en be­schrijft al meer dan der­tig jaar di­ver­se mi­li­tai­re ge­schie­de­nis­on­der­wer­pen. Hij heeft aan tal­lo­ze boe­ken en tijd­schrif­ten mee­ge­werkt en schreef zelf meer dan twin­tig boe­ken over ge­schied­kun­di­ge on­der­wer­pen, waar­on­der West Point 1915: Ei­sen­hower, Brad­ley, And The Class The Stars Fell On, en De Gaul­le: Les­sons In Le­a­der­ship From The De­fi­ant Ge­ne­ral.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.