DE ORI­GI­NE­LE KOU­DE OOR­LOG

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

AF­GHA­NIS­TAN (EN DE­LEN VAN CEN­TRAAL-AZIË) 1813-1907 Het Gro­te Spel stond ook wel be­kend als de

Kou­de Oor­log van de 19e eeuw. Het was een strijd tus­sen de twee groot­mach­ten van die tijd: Rus­land en Groot-Brit­tan­nië. Bei­de kam­pen ge­bruik­ten spi­on­nen. De Brit­ten ge­bruik­ten hier­bij man­nen uit de In­di­an Ci­vil Service. Arthur Cono­l­ly, die voor het eerst de naam ‘The Gre­at Ga­me’ ge­bruik­te, was een Brit­se spi­on die naar Af­gha­nis­tan trok om col­le­ga Char­les Stod­dart te be­vrij­den – en een po­ging te on­der­ne­men om een vre­des­ak­koord te slui­ten. Hij werd be­schul­digd van spi­o­na­ge en ge­ëxe­cu­teerd in Bucha­ra, Oez­be­kis­tan.

De­ze po­li­tie­ke car­toon toont de Rus­si­sche beer en Brit­se leeuw die de Af­ghaan­se lei­der, emir

Sher Ali, in­slui­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.