OP­KOMST VAN DE STA­SI

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

DDR 1950-90 Sta­si stond lan­ge tijd ge­lijk aan angst en on­der­druk­king.

Het was de ge­vrees­de ge­hei­me po­li­tie van de Oost-Duit­se com­mu­nis­ti­sche staat. De Sta­si be­spi­o­neer­de zijn in­wo­ners zo in­ten­sief, dat de 100.000 le­den al­les wis­ten, zelfs met wie de in­wo­ners be­vriend wa­ren. De­ze in­for­ma­tie­ver­za­me­ling ging door tot de val van de DDR in 1990.

Oost-Duit­se bur­gers pro­tes­te­ren voor het Sta­si­ge­bouw in Ber­lijn. Hun ma­nier van on­der­druk­ken wordt di­rect

ver­ge­le­ken met na­zi-prak­tij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.