Mees­ter­ver­mom­mers

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Er was in het be­gin nog al wat weer­stand: de po­li­tie­agen­ten droe­gen nor­ma­le bur­ger­kle­ding en ge­droe­gen zich als spi­on­nen. Dat boe­zem­de het pu­bliek angst in. Dank­zij de po­si­tie­ve aan­dacht in de me­dia zak­te de eer­ste weer­stand te­gen de­tec­ti­ves snel weg. Daar­door kon­den de­tec­ti­ves zich ook gaan ver­mom­men. Een van hen ver­mom­de zich zelfs als stand­beeld tij­dens de We­reld­ten­toon­stel­ling van 1862 in Lon­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.