Han­di­ge hulp­jes

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

In 1880 wer­den voor het eerst vin­ger­af­druk­ken ge­bruikt om een cri­mi­neel te iden­ti­fi­ce­ren. Dr. Hen­ry Faulds, een Schot­se chi­rurg, los­te hier­bij een in­braak op door een vie­ze hand­af­druk op de muur te ana­ly­se­ren. Hij toon­de aan dat de ver­dach­te die in hech­te­nis was ge­no­men on­schul­dig was en kon ie­mand an­ders als schul­di­ge aan­wij­zen, die wat la­ter werd op­ge­pakt. Tus­sen 1896 en 1897 ont­wik­kel­de Hen­ry Ed­wards een sys­teem waar­mee vin­ger­af­druk­ken kon­den wor­den be­waard, ge­sor­teerd en door­zocht. De­ze tech­niek werd al snel een we­zen­lijk on­der­deel in cri­mi­ne­le on­der­zoe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.