Van feit naar fic­tie

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

De komst van de­tec­ti­ves viel sa­men met de op­komst van mas­sa­com­mu­ni­ca­tie en het feit dat men­sen meer tijd en mo­ge­lijk­he­den kre­gen om de ve­le boe­ken, kran­ten en tijd­schrif­ten te le­zen. Ro­man­schrij­vers maak­ten ge­bruik van de aan­dacht voor mis­daad en de­tec­ti­ves, ter­wijl de­tec­ti­ves zelf ook naar de pen gre­pen om hun me­moi­res op de schrij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.