NINJA’S JA­PAN 15E-17E EEUW

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Ei­gen­lijk moet je ze shi­no­bi noe­men. Ninja’s wor­den al sinds het ont­staan in Ja­pan om­ge­ven door mys­te­ries. Hoe­wel er be­wijs is dat er eer­der ninja’s wa­ren, kre­gen ze een pro­mi­nen­te­re aan­we­zig­heid tij­dens de bur­ger­op­stan­den in de 15e eeuw. Net als de he­den­daag­se spe­ci­a­le een­he­den ma­ken ninja’s ge­bruik van een breed sca­la aan vaar­dig­he­den, hulp­mid­de­len en wa­pens om hun ge­hei­me mis­sies uit te voe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.