IAN FLEMING

Na de oor­log bouw­de Fleming in Ja­mai­ca een huis dat hij Gol­de­neye noem­de.

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

GROOT BRIT­TAN­NIË 1908 64

Zijn naam was Fleming, Ian Fleming – een voor­ma­lig ban­kier, jour­na­list en ge­heim agent. Als zoon van een Con­ser­va­tief par­le­ments­lid ge­noot Ian van een voor­aan­staan­de op­voe­ding en de bes­te op­lei­din­gen. Zijn ge­voel voor taal zorg­de er­voor dat hij bij de Ma­ri­ne-In­lich­tin­gen­dienst ging wer­ken op het hoog­te­punt van de Twee­de We­reld­oor­log, waar hij mee­werk­te aan een plan om een lijk te la­ten aan­spoe­len in het be­zet­te Eu­ro­pa met val­se in­va­sie­plan­nen. Hij ge­bruik­te zijn ken­nis en er­va­ring om een spi­o­na­ge­thril­ler te schrij­ven toen hij 44 jaar oud was: Ca­si­no Roy­a­le. Zijn lief­de voor vo­gel­spot­ten in­spi­reer­de hem tot de naam Ja­mes Bond, naar een be­roem­de Ame­ri­kaan­se or­ni­tho­loog.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.