FREDERICK FORSYTH

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

GROOT BRIT­TAN­NIË

1938 HE­DEN

Zijn spi­o­na­ge­thril­lers zijn heel over­tui­gend. Frederick Forsyth, schrij­ver van De dag van de jak­hals spi­o­neer­de meer dan twin­tig jaar lang voor MI6 tij­dens de Kou­de Oor­log. De 79-ja­ri­ge man ver­tel­de on­langs dat hij in 1968 werd ge­wor­ven door de in­lich­tin­gen­dienst, toen hij als jour­na­list ver­slag deed van de oor­log in Ni­ge­ria. Hij was zo bang dat hij op­ge­pakt zou wor­den, dat hij al­tijd een re­vol­ver bij zich had met één ko­gel. Die was voor zich­zelf, zo­dat de vij­and hem niet kon mar­te­len.

De schrij­ver ver­tel­de The

Sun­day Ti­mes dat pra­ten over zijn ver­le­den geen kwaad kon. Er is te­gen­woor­dig geen spra­ke meer van Oost-Duits­land, Sta­si,

KGB of Sov­jet-Unie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.