GIO­VAN­NI CASANOVA

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

ITA­LIË 1725 98

De­ze ge­bo­ren ver­lei­der was ook een spi­on. Als jon­ge man had hij goe­de be­doe­lin­gen en wil­de hij pries­ter wor­den, maar hij hield er ver­schil­len­de ver­hou­din­gen met de non­nen op na. Ver­vol­gens werk­te hij als goo­che­laar, maar hij werd in het ge­vang ge­gooid voor hek­se­rij. Via het dak wist hij te ont­snap­pen, waar­na hij naar Pa­rijs trok en be­roemd werd van­we­ge zijn op­lich­te­rij­en. Casanova mocht te­rug­ke­ren naar Frank­rijk, maar dan moest hij wel spi­o­ne­ren in Frank­rijk. Nie­mand ver­dacht de­ze op­lich­ter, dich­ter en le­gen­da­ri­sche vrou­wen­ver­slin­der.

Tij­dens Casanova’s ver­blijf in Pa­rijs in­tro­du­ceer­de hij de lo­te­rij en stond hij be­kend als ie­mand met veel geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.