KLAUS FUCHS

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

DUITS­LAND 1911 88

Klaus Fuchs was lid van de com­mu­nis­ti­sche par­tij in Duits­land. Na de Rijks­dag­brand vlucht­te hij naar En­ge­land, waar hij tij­dens WO II als we­ten­schap­per aan het Brit­se atoom­pro­ject werk­te, en in 1944 in New York aan het Man­hat­tan­pro­ject.

Wat nie­mand ech­ter wist, was dat hij de atoom­ge­hei­men door­speel­de aan de Rus­sen. Zijn be­ken­te­nis in 1950 dat hij spi­on was, ont­ke­ten­de de twee­de Ro­de Angst.

In 1950 be­ken­de Klaus Fuchs en werd ver­oor­deeld tot 14 jaar ge­van­gen­schap. Ook ver­loor hij zijn Brit­se

staats­bur­ger­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.