01 CIA-trai­ning on­der­gaan

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Tij­dens de Kou­de Oor­log gin­gen er enor­me bud­get­ten naar de CIA. Het groot­ste deel daar­van werd ge­bruikt voor het re­kru­te­ren en op­lei­den van ge­heim agen­ten en om ze te voor­zien van gad­gets. Je moest een in­ten­sie­ve trai­ning on­der­gaan, zo­wel fy­siek als men­taal. Al­leen de bes­te re­kru­ten wer­den ge­se­lec­teerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.