Be­rich­ten ont­cij­fe­ren

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Veel be­rich­ten die de CIA on­der­schep­te van de Rus­si­sche in­lich­tin­gen­dien­sten wa­ren ge­co­deerd. De be­rich­ten moesten wor­den ont­cij­ferd. Een van de meest suc­ces­vol­le pro­jec­ten was het Ver­o­na-pro­ject, waar­mee on­der an­de­re het Cam­brid­ge-spi­o­na­ge­net­werk aan het licht kwam. Het ont­cij­fe­ren van ge­co­deer­de be­rich­ten ging vaak traag, maar de re­sul­ta­ten kon­den het lot van je land ver­an­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.