BRIE­VEN VERVALSEN

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

DE MAKKELIJKSTE MA­NIER OM EEN VIJ­AND TE ONT­MAS­KE­REN IS DOOR HET TE VRA­GEN In een po­ging om Ma­ry, Qu­een of Scots te ont­mas­ke­ren, huur­de Eli­za­be­ths mees­ter­spi­on een dub­bel­agent in om haar brie­ven te on­der­schep­pen. Zo ook een brief die ze aan de jon­ge ka­tho­liek Antho­ny Ba­bing­ton schreef. Die brief werd ver­van­gen door een ver­val­sing, waar­in ze vroeg naar de na­men van de sa­men­zweer­ders. De jon­ge­man schreef ze net­jes op in een brief aan Ma­ry, die ook weer werd on­der­schept.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.